Fundacja Kultury Irlandzkiej powstała 6 lutego 2003 roku w Poznaniu, natomiast dnia 10 marca 2003 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Założeniem Fundacji jest wszechstronne promowanie kultury irlandzkiej w Polsce. Popularyzowanie kultury irlandzkiej realizowane jest zarówno poprzez imprezy masowe jak i wspieranie indywidualnych projektów. Fundacja utrzymuje stałą współpracę z wieloma instytucjami w kraju jak i zagranicą, których pola działania są zbieżne z celami zawartymi w statucie.
Pomocą w tworzeniu programu działania Fundacji służy „Ława Patronów Fundacji”, w skład której wchodzą osoby fizyczne i instytucje wspierające działalność Fundacji zarówno merytorycznie jak i finansowo.