Język irlandzki

 

Dla wielu Irlandczyków język angielski stał się pierwszym językiem, niewielu mówi po irlandzku, pomimo iż w szkołach uczą się go obowiązkowo. Pomimo, że mówią językiem najeźdźcy z pewnością nie są Anglikami !!!!

Język irlandzki jest pierwszym językiem urzędowym, drugim angielski. Na prawie 4 miliony Irlandczyków, w języku tym mówi jedynie około 4 % !!! Język irlandzki jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach, konieczny jest także aby dostać się na uniwersytet. Muszą go znać urzędnicy służby cywilnej i całej administracji. W języku narodowym i angielskim podawane są nazwy ulic czy drogowskazy.

Irlandzki alfabet

Dlaczego Irlandczycy wobec tego nie mówią we własnym języku????

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w historii. Irlandia nie została nigdy podbita przez Rzymian czy Germanów, ograniczyli się oni jedynie do Brytanii. Tak więc Irlandia pozostała przez długi czas celtycka. W XII w. Normanowie najechali również Irlandię. Najeźdźcy normandzcy zasymilowali się z ludnością Irlandii. W XIV w. władze angielskie (normandzkie) wydały specjalne rozkazy zakazujące Normanom bratać się z ludnością Irlandii. Mimo tego język angielski funkcjonował tylko wtedy w okolicy Dublina i samym mieście. W XVI w. za rządów Henryka VIII w obawie przed atakiem Francji i Hiszpanii zwalczał katolicyzm za wodą w Irlandii. W obawie przed irlandzkimi katolikami Henryk VIII zdecydował się dostosować Irlandię do wzorów angielskich. Kolejni władcy podobnie jak Henryk kontynuowali podporządkowywanie Irlandii. Głównym elementem asymilacji było zwalczanie języka irlandzkiego i zasiedlanie wyspy Anglikami. Irlandzcy poeci byli więzieni lub wieszani, rękopisy irlandzkie niszczono. Prowadzono też szeroko zakrojoną akcję szerzenia języka angielskiego wśród młodzieży.

Od tego właśnie czasu wszystkie sprawy dotyczące Irlandii były dyskutowane i spisywane po angielsku. Irlandzki natomiast stawał się językiem biednej i wywłaszczonej Irlandii. Kto nie mówił po angielsku był całkowicie na uboczu. Jedyną książką publikowaną po irlandzku była Biblia. W połowie XIX w. angielski rząd wprowadził narodowy system szkolny, który w wielkim stopniu przyspieszył proces anglikanizacji. Szkoły były bezpłatne, dostępne w całej Irlandii, ale zajęcia prowadzone były po angielsku, mało tego – mówienie po irlandzku było karane ! W wyniku zarazy ziemniaczanej (Wielkiego Głodu) miliony Irlandczyków zmarło lub emigrowało z wyspy, była to zwłaszcza biedota mówiąca po irlandzku. To właśnie gwałtowne zmniejszenie liczby ludności irlandzko języcznej doprowadziło do sytuacji iż w 1851 r. aż 77% populacji Irlandii nie znało irlandzkiego !!!!!

Dopiero w Irlandii niepodległej władze rozpoczęły starania mające na celu rozpowszechnienie języka irlandzkiego, tak aby stał się on powszechnie znany. Nadal jednak Irlandczycy mówią w kontaktach codziennych po angielsku….

Znane jest powiedzenie irlandzkie

Kraj bez języka jest jak kraj bez duszy
Tir gan teanga, tir gan anam

Irlandczycy mają dwa języki, ich własny którego prawie nie używają oraz angielski, który nie jest ich językiem.