W ramach realizacji projekt „Irlandia w szkole” uczniowie zajęli się różnymi aspektami historii Irlandii podczas zajęć kółka historycznego. Szczególnie zainteresowały ich zagadnienia dotyczące podobieństw w dziejach Polski i Irlandii. Grupa uczniów wykonała prezentację na temat: ,,Chrystianizacja Irlandii a chrystianizacja Polski – podobieństwa i różnice’’. Uczniowie uwzględnili w swojej pracy informacje o pogańskich wierzeniach w celtyckiej Irlandii i w Polsce w czasach plemiennych, o czasie i charakterze chrystianizacji, o asymilacji przez Kościół chrześcijański wierzeń pogańskich. Prezentacja została przez autorów pokazana na lekcji historii w klasie pierwszej. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, że ,choć w Irlandii nie było dużych ośrodków miejskich i kraj ten nie należał do imperium rzymskiego, chrystianizacja dokonała się tam już w połowie V w. Zainteresowanie wzbudziły przedchrześcijańskie tradycje i obyczaje irlandzkie, a także postać św. Patryka.

Druga grupa uczniów przygotowała prezentację dotyczącą walki o niepodległość prowadzonej przez Polaków i Irlandczyków. Pierwszoklasiści dowiedzieli się od starszych kolegów, że Irlandia była znacznie dłużej w niewoli niż Polska; poznali irlandzkich bohaterów walki o wolność; mieli okazję porównać okoliczności odzyskania niepodległości przez obydwa kraje.

Anna Malecha – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach


Temat zajęć: Irlandzcy nobliści i ich dzieła,czyli najważniejszy wkład pisarzy z Irlandii w literaturę światową.

Termin zajęć: Zajęcia były przeprowadzone dwukrotnie: 2 grudnia 2013r. z członkami Klubu Miłośników Kultury oraz 10.12 w klasie Id.

Zajęcia prowadzone przez nauczycielkę języka polskiego Urszulę Chachulską-Tomaszczak oraz uczniów klas Ic i Id.

Przebieg zajęć:

Na pierwszych zajęciach członkowie Klubu Miłośników Kultury zostali zapoznani z historią przyznania Nagrody Nobla. Poznali irlandzkich laureatów Nagrody Nobla i ich przykładowe dzieła. Zobaczyli zasoby Internetu dotyczące wyróżnionych pisarzy. Postanowili razem z opiekunem przygotować scenariusz lekcji, która zostanie przeprowadzona w klasie Id. Dwóch uczniów,Michał Kopacz i Wiktor Mroziński, postanowili przygotować prezentację na temat Williama Butlera Yeatsa oraz pokazać wybrane zbiory z muzeum wirtualnego. Dwie uczennice, Justyna Grzegorczyk i Patrycja Nowakowska, wybrały postać Seamusa Justina Heaneya. Sylwetki dwóch pozostałych twórców: George’a Bernarda  Shawa  i Samuela  Becketta przedstawiła nauczycielka.

Podczas lekcji w klasie Id uczniowie obejrzeli prezentacje dotyczące noblistów irlandzkich,ich życia i twórczości przygotowane przez ich rówieśników oraz nauczycielkę.Następnie zapoznali się z fragmentami dzieł tych autorów,a także obejrzeli fragmenty filmu i przedstawienia „My Fair Lady” opartego na sztuce „Pigmalion” G.B.Shawa. Mieli możliwość wysłuchania znanych utworów w wykonaniu samych autorów oraz polskich i zagranicznych aktorów. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła możliwość poznania dzieł W.B.Yeatsa w zbiorach wirtualnych Narodowej Biblioteki Irlandii na stronie http://www.nli.ie/yeats/

Urszula Chachulska-Tomaszczak